Boondee Workshop ©
Boondee Workshop
supa boondee

รดน้ำต้นไม้ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ รดน้ำอัตโนมัติ

    รับออกแบบระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติทุกขนาด - รดน้ำต้นไม้ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
    สามารถกำหนด วัน เวลา ให้รดน้ำตั้งแต่กี่โมง ถึงกี่โมง หน่วยเป็น นาทีและชั่วโมง วันละ 3 รอบ เช่นรอบที่ 1 ให้รดน้ำตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 06.10 น. และรอบที่ 2 ให้รดน้ำตั้งแต่เวลา 13.00 น ถึง 13.20 น. และรอบที่ 3 ให้รดน้ำตั้งแต่เวลา 18.00 น. ถึง 18.30 น. เป็นต้น จะให้รดน้ำต้นไม้ทุกวันตามโปรแกรมที่ตั้งไว้ หรือรดวันเว้นวัน จันทร์, พุทธ. ศุกร์ หรือ อังคาร, พฤหัส, เสาร์ เป็นต้น เราสามารถออกแบบให้ใช้น้ำจากท่อน้ำปะปาโดยไม่ต้องมีมอเตอร์ปั๊มน้ำ เพื่อประหยัดไฟฟ้า บอกมาเลยต้องการแบบไหน รดน้ำต้นไม้กี่ต้น เดี๋ยวจัดให้ จิ๊บจ๊อยมากค่ะ

Programable watering system for your plants when you leaved home no body take care your plants, lets Boondee Watering machine do the watering system for you. Easy to use, just program the day and time you want water to feed your plants. Is that simple ?
เครื่องรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติแบบใข้ถังใส่น้ำสิ่งประดิษฐ์ เครื่องรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ
เครื่องรดน้ำต้นไม้ อัตโนมัติ
Contact Us | Home
Supa Boondee Shop & Boondee Workshop
รูปภาพและโลโก้ สงวนลิขสิทธิ์ ตามกฏหมาย ห้ามผู้ใดทำซ้ำ ลอกเลียนแบบส่วนหนึ่งส่วนใด
หรือทั้งหมดโดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ
© Copy Rights 2012 Bangkok - Thailand