Boondee Workshop ©
Boondee Workshop
supa boondee
Review เครื่อง อุปกรณ์กำจัดยุง ดักยุง
จับยุง ได้ผลชะงัก 99.90%
รุ่น MOS-101, MOS-102
ยุงตัวเมียหนึ่งตัวสามารถวางไข่ได้ครั้งละ 300 ฟอง ฟักตัวออกเป็นลูกน้ำและกลายเป็นยุง วงจรชีวิตของยุงสั้นมากคือประมาณ 7 วัน ยุงตัวเมียจะดูดเลือดเพื่อไปสร้างไข่ การกำจัดยุงที่ถูกต้องคือต้องไม่ให้ยุงมีโอกาสรอดชีวิตออกไปวางไข่ เพราะการวางไข่ครั้งนึงได้ยุงเพิ่มขึ้นมาอีก 300 ตัว และต้องไม่ให้ยุงจากบริเวณอื่นเข้ามาแทนที่ เมื่อกำจัดออกไปหมดแล้วและไม่มียุงจากที่อื่นบินมาแทนที่จึงจะเป็นการกำจัดที่ถูกต้อง แม้จะไม่หมดไป ซะ ทั้งหมดจากบริเวณรอบ ๆ พื้นที่ของคุณแต่ก็จะไม่พบว่ามียุงมากขึ้น หากกำจัดภายในบ้านโดยมีประตูหน้าต่างมุ้งลวดก็จะไม่มียุงหลงเหลืออยู่เลย ถ้าต้องการกำจัดยุงให้หมดไปทั้งหมู่บ้าน ต้องวางเครื่องกำจัดยุง MOS-101 ขนาดใหญ่ให้ทั่วทั้งหมู่บ้าน คุณจะพบว่ามียุงนับพันตัวอยู่ในกล่อง collector หลังจากวางทิ้งไว้ 24 ชม. สามารถใฃ้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน
Review รีวิว
ยื่นจดอนุสิทธิบัตรแล้ว ห้ามผู้ใดลอกเลียนแบบ
สิ่งประดิษฐ์นี้ได้ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้ว เมื่อวันที่ 2 มค. พ.ศ. 2556 ห้ามผู้ใดลอกเลียนแบบหลักการโดยส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด ผู้ใดฝ่าฝืนนำไป สร้าง ประดิษฐ์ หรือประกอบในเชิงพาณิชย์จะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย
Contact Us | Home
All Rights Reserved, CopyRights © 2009-2013 boondeeworkshop.com ™ | Contact Us | แผนที่ | ถามตอบ
Boondee Workshop, Supa Boondee Shop, Boondee, Supa and their designs, logos, and related marks are trademarks of Boondee Workshop. © Copyright 1999 - 2013 boondeeworkshop.com