Boondee Workshop ©
Boondee Workshop
supa boondee
ประกาศ
นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2557 ที่สุภาได้ประดิษฐ์เตา gasifier พบปัญหาหลายอย่าง ใช้งานไม่สะดวก ต้องไปหาเศษไม้เศษฟืน และน้ำหนักเตา โคตรหนักเลย จึงได้ทำการค้นคว้าวิจัยและทดลองเชื้อเพลิงประดิษฐ์หลายครั้ง และในที่สุด เมื่อปี พ.ศ.2561 ก็ประสบความสำเร็จเป็นรายแรกของโลก สุภาตั้งชื่อเชื้อเพลิงตัวนี้ว่า MHCF (Man made hydroCarbon fuel) ใช้ต้นทุนการผลิตน้อยกว่าพลังงานอื่น ๆ ที่ได้จากก๊าซ LPG, ถ่านหุงต้ม, ความร้อนจากเตาชีวมวล คุณจะแบกเศษไม้ 1 กระสอบและเตาชีวมวลหนักกว่า 20 กก. หรือจะพก MHCF 1 กระปุกพลาสติก และไม่ต้องมีเตา เพราะวางในถาดหรือจานสังกะสี ก็ใช้งานได้เลย

แก๊สหุงต้มขนาด 15 กก. เปิดไฟแรงต่อเนื่องได้ 14 ชม. หมดถังซื้อใหม่ถังละ 400 บาท เรามาเปรียบเทียบกับเชื้อเพลิง MHCF ต้องใช้ปริมาณเท่าไรเพื่อใช้งานเท่ากับแกสหุงต้มขนาด 15 กก. >> จากการทดลองที่ผ่านมา MHCF 6 ช้อนชาหรือ 120 กรัม มีความร้อนเท่ากับแกสหุงต้ม 10 นาที หรือ 12 กรัมต่อนาที /// 14 ชม=840 นาที ฉะนั้นต้องใช้ MHCF 840*12=10 kg. ราคาขาย MHCF 7 บาทต่อ kg คูณ 10 kg=70 บาท

MHCF ใช้ต้นทุนน้อยมาก เมื่อเทียบกับพลังงานอื่นๆ มากถึง 80-90% และมีขั้นตอนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก สุภาจะสอนจนกว่าคุณจะทำเป็น

ผู้ที่สนใจจะซื้อ Know-How วิธีผลิต MHCF จะต้องมีความพร้อมดังนี้
 1. ที่ดินว่างอย่างน้อย 1 ไร่
 2. โรงเก็บขนาดประมาณ 400 ตรม
 3. พื้นเทคอนกรีตอัดแรง ขนาดรถ 10 ล้อวิ่งได้
 4. ไฟฟ้าสามเฟสขนาดไม่น้อยกว่า 100A
 5. อุปกรณ์อื่น ๆ จะบอกทีหลัง
 6. เงิน
  • ค่า know-how 5 ล้านบาท
   เงื่อนไข ชำระเป็น cashier cheque 2.5 ล้านบาทก่อนดูของจริง เมื่อดูแล้วชำระอีก 2.5 ล้านบาท จึงจะเฉลยสูตรการผลิตและสอนให้จนทำเป็น สุภาจะคัดเลือกขาย know-how ให้เพียงรายเดียวเท่านั้น เซ็นสัญญาลงนามต่อหน้าพยาน
ติดต่อสุภา Line id: supaboondee
นักประดิษฐ์มืออาชีพ
13 พค. พ.ศ. 2561
English click here
คำเตือน
เชื้อเพลิง MHCF © และ เตา MHCF © เป็นผลงานสิ่งประดิษฐ์และวิชาการของสุภาแต่เพียงผู้เดียว สงวนลิขสิทธิ์ห้ามผู้ใดลอกเลียนผลงานเพื่อประโยชน์ของตนเองโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนักประดิษฐ์จะถูกดำเนินดคีตามกฏหมาย
ดูวิดิโอ MHCF ได้เลยคะ
เตาแก๊สชีวมวล Gasifier ข้างล่างนี้ไม่ได้ผลิตขายแล้วนะคะ เพราะค้นคว้าเชื้อเพลิงประดิษฐ์ MHCF ได้สำเร็จ จึงทำให้เตาแกสชีวมวลไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป
เตาปฏิกรณ์แก๊สชีวมวล แก๊สจากเศษวัสดุไม้ ชี้เลื่อย แกลบ
ปราศจากควัน กลิ่น ได้เปลวไฟสีเหลืองอ่อน-ขาว สะอาดบริสุทธิ์ ให้พลังงานความร้อนกว่าเตาถ่านทั่ว ๆ ไป ถึง 1000 องศาเซลเซียส ประหยัดกว่าซื้อแก๊สหุงต้มถึง 92% ใช้ได้นานกว่า สุดยอดที่สุดในประเทศไทย สามารถใช้แทนก๊าซหุงต้ม นอกเหนือจากนั้นยังสามารถเอาไปติดเครื่องยนต์สำหรับปั่นไฟฟ้าได้อีกด้วย โดยไม่ทำให้เครื่องยนต์พัง ได้พลังแรง จริง ๆ
* หากคุณต้องการขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในนี้ สุภารับออกแบบให้คะ ไม่ใช้ท่อเหล็ก carbon ใช้อิฐทนความร้อนเฉพาะแกนกลางหรือแกนปฏิกรเท่านั้น นอกนั้นใช้อิฐมอลแดงได้ สุภาคิดค่าแบบ 6000 บาทให้คุณไปก่อเตาเอง เพราะขยาย scale มาจากเครื่องต้นแบบ สามารถใช้กับเศษไม้ เศษขยะแห้งทุกขนาดได้ เพราะเตาขนาดใหญ่ใส่มีความจุเพียงพอสำหรับเศษวัสดุใหญ่ เข้าใจ บ่ ? ความร้อนที่ได้ 600-700 องศา สามารถนำไปใช้งานได้เลย // เหล็ก carbon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ ๆ มันแพง เขาขายเป็นท่อนยาว ๆ หนักหลายตัน ยกไม่ไหว ตัดลำบากไม่มีเครื่องมือตัด ขนไปขนมาให้โรงงานเขาตัด เชื่อม ค่ายกค่ารถก็ปาเข้าไปหลายหมื่นบาทแล้วคะ และอีกอย่างเวลาคุณมาเอาต้องใช้รถ crane ยก โอ๊ยปวดหัว มีแต่เรื่องเสียเงิน
เตาปฏิกรณ์ชีวมวล เครื่องผลิตก๊าซจากไม้ รุ่น iizz V.1

เชื้อเพลิงจากเศษไม้ ขี้เลื่อย แกลบ ฟางข้าว
การแปรรูปเศษไม้ไม่ใช้แล้วให้เป็นพลังงานทดแทน เป็นวิธีหนึ่งในการนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ โดยปกติการนำชีวมวลไปใช้ประโยชน์ด้านพลังงานทดแทนสามรถทำได้สองแนวทางคือโดยกระบวนการทางชีวภาพและโดยกระบวนการด้านความร้อน พบว่า เศษไม้จากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้มีข้อจำกัดทางองค์ประกอบทางกายภาพและเคมี ประกอบด้วยโมเลกุลของ คาร์บอน ไฮโดรเจน และธาตุต่างๆ ไม่เหมาะสมสำหรับกระบวนการแปรรูปพลังงานด้วยการใช้กระบวนการทางชีวภาพ ดังนั้น การนำเศษไม้ไม่ใช้แล้วจากโรงงานแปรรูปไม้และผลิตผลิตภัณฑ์จากไม้ไปใช้ประโยชน์ในด้านการแปรรูปเป็นพลังงาน จะใช้กระบวนการแปรรูปทางความร้อนเป็นหลัก เช่น เทคโนโลยีแก๊สซิฟิเคชั่น

แก๊สซิฟิเคชั่น คือ เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลให้เป็นพลังงานในรูปก๊าซเชื้อเพลิง (Fuel gases) โดยอาศัยกระบวนการทางเคมี ความร้อนจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงในสภาวะจำกัดปริมาณอากาศ แสดงในรูปที่ 1 เมื่อให้ความร้อนแก่ชีวมวลร่วมกับเทคนิคการจำกัดปริมาณอากาศ (Air) หรือออกซิเจน (Oxygen, O2) หรือไอนํ้า (Steam) เพื่อให้เกิดสภาวะที่มีการควบคุมปริมาณออกซิเจนในสัดส่วนที่ตํ่ากว่าปริมาณที่ทำให้เกิดการเผาไหม้เชื้อเพลิงอย่างสมบูรณ์ (หรือทำให้เกิดสภาวะการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ที่มีการควบคุม) ทำให้ชีวมวลเกิดการแตกตัวเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (Hydrocarbon) ในรูปของแข็งและก๊าซ โดยก๊าซที่ได้จากกระบวนการนี้มีลักษณะเป็นก๊าซเชื้อเพลิงหลายชนิดปะปนอยู่ ซึ่งจะประกอบไปด้วย ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (Carbonmonoxide, CO) ก๊าซไฮโดรเจน (Hydrogen, H2) ก๊าซมีเทน (Methane, CH4) ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide, CO2) ก๊าซไนโตรเจน (Nitrogen, N2) และก๊าซอื่นๆ เรียกว่า โปรดิวเซอร์ก๊าซ (Producer gas) และหากก๊าซมีความบริสุทธิ์สูงจะประกอบไปด้วยก๊าซหลักๆ ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) และก๊าซไฮโดรเจน (H2) จะเรียกว่า ก๊าซสังเคราะห์ (Synthesis gas, SYNGAS)

กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นจากชีวมวลเป็นกระบวนการเผาไหม้แบบไม่สมบูรณ์ ดังนั้น ปฏิกิริยาทางเคมีที่เกิดขึ้นจะมีความซับซ้อนและสามารถเกิดผลิตภัณฑ์หรือก๊าซหลายชนิดขึ้นอยู่กับลักษณะของชีวมวลและเทคนิคในการจำกัดปัจจัยต่างๆ เช่น กรณีการใช้อากาศเป็นตัวทำปฏิกิริยาจะได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนตํ่า หากมีการเติมไอนํ้าจะทำให้ได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนกรณีการใช้ออกซิเจนบริสุทธิ์แทนอากาศจะทำให้ได้ก๊าซที่มีค่าความร้อนสูง อย่างไรก็ดี ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแต่ก๊าซเชื้อเพลิงเท่านั้น ยังมีของแข็งและสิ่งเจือปนที่ไม่สามารถเผาไหม้ได้หมด ได้แก่ ถ่านชาร์ (Char) เถ้า (Ash) นํ้ามันดิน (Tar) และไอนํ้า เป็นต้น
แก๊สชีวมวล แก๊สซิฟายเออร์ (Gasifier)
ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนการสร้างเตาชีวมวล มาทำความเข้าใจสักเล็กน้อยว่า ขั้นตอนการผลิตก๊าซจากชีวมวลมันเกิดขึ้นได้อย่างไร มีลำดับขั้นตอนการทำงานแต่ละ ขั้นอย่างไรบ้าง จะทำให้ผู้สนใจด้านนี้มีข้อมูลที่ศึกษาต่อยอดได้ กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง (Gasification Process) คือ การเปลี่ยนรูป พลังงานจากชีวมวลซึ่งเป็นเชื้อเพลิงแข็งให้เป็นเชื้อเพลิงแก๊ส โดยให้ความร้อนผ่าน ตัวกลางของกระบวนการ เช่นอากาศ หรือไอน้ำ กระบวนการ แก๊สซิฟิเคชั่นจะมี ความแตกต่างจากกระบวนการเผาไหม้ (Combustion) อย่างสิ้นเชิงโดยการเผาไหม้ เป็นการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นอย่างสมบูรณ์ในหนึ่งกระบวนการ แต่สำหรับ กระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่นเป็นการเปลี่ยนรูปพลังงานเคมีภายในของคาร์บอนในชีวมวล ไปเป็นแก๊สที่สามารถเผาไหม้ได้ (Combustible Gas) โดยอาศัยปฏิกิริยา 2 กระบวนการ โดยก๊าซที่ผลิตได้จะมีคุณภาพที่ดีกว่าและง่ายต่อการใช้งานกว่าชีวมวล สรุปได้ว่าการผลิตแก๊ซชีวมวล เป็นกระบวนการเผาไหม้ชีวมวลโดยจำกัด อากาศที่เข้าทำปฏิกิริยาการสันดาป ทำให้เกิดการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เกิดเป็นก๊าซ เชื้อเพลิง โพรดิวเซอร์แก๊ซ (Producer Gas) เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ มีเทน และ ไฮโดรเจน ซึ่งสามารถนำไปใช้ทดแทนก๊าซหุงต้ม หรือนำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงใน เครื่องยนต์สันดาปภายในเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวมวลนี้ เป็นระบบ ขนาดเล็ก เหมาะสมสำหรับการผลิตไฟฟ้าในชุมชน การเปลี่ยนสถานะของเชื้อเพลิงแข็งให้ กลายเป็นก๊าซ ด้วยกระบวนการความร้อน โดย ใน 1 กระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิง ประกอบด้วยกระบวนการย่อยแยกเป็น 4 กระบวนการ ได้แก่ • ก ร ะ บ ว น ก า ร อ บ แ ห้ง ( Drying Process) เป็นขั้นตอนแรกของการ ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลที่เริ่มจุดไฟที่ เตาเผา อุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ใน ระหว่าง 100-135 องซาเซลเซียส ความชื้นของชีวมวลจะถูกระเหยออกไปเป็นส่วนใหญ่
กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis Process)
การกลั่นสลายของเหลวที่ อยู่ในชีวมวลอุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ในระหว่าง 450-600 องซาเซลเซียส ผลผลิตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เป็นของเหลว เช่น น้ำมันดิน และสารระเหยอื่นๆ และมีก๊าซ เชื้อเพลิงเพียงเล็กน้อย
กระบวนการเผาไหม้ (Combustion or Oxidation Process)
ในขั้นตอนนี้จะเป็น เขตที่ให้พลังงานและคาร์บอนไดออกไซด์จาก ปฏิกิริยา การเผาไหม้ของคาร์บอน และก๊าซ ออกซิเจน
กระบวนการรีดักชัน (Reduction Process)
เป็นขั้นตอนสุดท้ายของการ ผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล อุณหภูมิในเขตนี้จะอยู่ใน ระหว่าง 600-700 องซา เซลเซียส เกิดก๊าซติดไฟ ได้แก่ ก๊าซ คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไฮโดรเจน (H2) และมีเทน (CH4)
ใช้เศษไม้ขนาดชิ้นเล็ก ๆ 1 ชิ้น สามารถทอดไข่เจียวได้เลย ถ้า 3 ชิ้น ผัดข้าวผัดได้ 1 จาน ถ้าต้มแกงเขียวหวานหม้อใหญ่ใช้แค่ 10 ชิ้นเท่านั้นไม่ต้องอัดเชื้อฟืนให้เต็มถังเหมือนยี่ห้ออื่น ไม่ต้องยาแนวด้วยดินเหนียวให้ยุ่งยาก จะใช้พลังงานความร้อนแค่ไหน นานแค่ไหน ก็ใส่จำนวนเศษไม้เท่าที่จะใช้ ใส่ทำไมให้เต็มถัง ? เปลือง เข้าใจ บ่ ? ของเราท่อนเดียวก็ใช้งานได้แล้ว ใช้ง่ายมากสะดวก รวดเร็วและประหยัดไม้กว่ากันเยอะ สามารถปรับการเผาไหม้ได้ให้แรงหรืออ่อนตามต้องการ ยิ่งทำให้ประหยัดไม้ได้มากอีก 1 ถึง 2 เท่าตัว การจุดเตาก็แป๊ปเดียว ไม่เกิน 1 นาที เศษไม้ก็หาซื้อง่าย เขาขายกัน 1-2 บาท ต่อ กก. โอ๊ยประหยัดกว่าซื้อก๊าซ LPG มากมาย // หรือจะใช้น้ำมันพืชที่ไม่ใช้แล้ว เอามาเปลี่ยนเป็นก๊าซหุงต้มจากเตาปฏิกรณ์ชีวมวลนี้ก็ได้ คลิกดูนี่เลย // คำถามที่พบบ่อย
เตาปฏิกรณ์ชีวมวล เครื่องผลิตก๊าซจากไม้และน้ำมันพืช รุ่น iizz v.1 งานฝีมือปราณีต ชิ้นส่วนทุกชิ้นออกแบบด้วย AutoCad ตัดเหล็กด้วยเครื่องเลเซอร์และเชื่อมด้วย CO2 จากโรงงานที่มีคุณภาพชั้นนำของประเทศ ผลิตและควบคุมโดย คุณสุภา บุญดี นักประดิษฐ์ & นักวิทยยาศาสตร์ผู้มีผลงานชื่อเสียงโด่งดังด้านความคิดสร้างสรรค์ คิดค้น ประดิษฐ์สินค้าต้นแบบมากกว่า 200 ชนิด และขาย know-how ลิขสิทธิ์ ให้กับต่างประเทศมานานนับสิบปี หนึ่งในผลงานได้ถูกบริษัท MTV ของสหรัฐฯเซ็นสัญญาขอซื้อลิขสิทธิ์ไปออกรายการ TV จนมี rating ติดอันดับหนึ่งในสหรัฐฯ และเป็นที่กล่าวขานกันในกลุ่มประเทศยุโรปมากมาย
* หากคุณต้องการขนาดใหญ่กว่าที่เห็นในนี้ สุภารับออกแบบให้คะ ไม่ใช้ท่อเหล็ก carbon ใช้อิฐทนความร้อนเฉพาะแกนกลางหรือแกนปฏิกรเท่านั้น นอกนั้นใช้อิฐมอลแดงได้ สุภาคิดค่าแบบ 6000 บาทให้คุณไปก่อเตาเอง เพราะขยาย scale มาจากเครื่องต้นแบบ สามารถใช้กับเศษไม้ เศษขยะแห้งทุกขนาดได้ เพราะเตาขนาดใหญ่ใส่มีความจุเพียงพอสำหรับเศษวัสดุใหญ่ เข้าใจ บ่ ? ความร้อนที่ได้ 600-700 องศา สามารถนำไปใช้งานได้เลย // เหล็ก carbon ที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่ ๆ มันแพง เขาขายเป็นท่อนยาว ๆ หนักหลายตัน ยกไม่ไหว ตัดลำบากไม่มีเครื่องมือตัด ขนไปขนมาให้โรงงานเขาตัด เชื่อม ค่ายกค่ารถก็ปาเข้าไปหลายหมื่นบาทแล้วคะ และอีกอย่างเวลาคุณมาเอาต้องใช้รถ crane ยก โอ๊ยปวดหัว มีแต่เรื่องเสียเงิน ติดต่อสุภาเลยคะจะเอาเส้นผ่าศูนย์กลางเท่าไร ว่า มา 081-4451149 หรือ Line id: supaboondee
Data Specification
Product nameSupa Gasifier Reactor Stove
Modeliizz v.1
Fuel Volume:5.3 ลิตร
Dimension Stove Gasifierเตา สูง 60 ซม. เส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว
Blower120 watts, 220 Volt
น้ำหนักรวม31.60 กก.
ค่าขนส่งโดย TNT Express2800 บาท
ราคารวม27,800 บาท
ราคา25,000 บาท + ค่าขนส่ง 2800 บาม รวม = 27,800 บาท
ติดต่อฝ่ายขาย click here
มือถือ คุณสุภา 081-4451149 , โทร. 02-1168861
Line id: supaboondee
รุ่น iizz v.1 มีท่อเอาขี้เถ้าออกด้วย และมีที่วางหม้อ กะทะ เตาอบ ซึ่งเรากำลังออกแบบเตาอบไก่เร็ว ๆ นี้ มีลวดเขย่าตะแกรงขี้เถ้าภาพบน วิธีติดตั้งเตาปฏิกรณ์ชีวมวลสำหรับร้านอาหาร
ชนิด 4 หัวเตา ประหยัดไม่ต้องซื้อก๊าซหุงตัม เงินค่าซื้อก๊าซหุงต้มเป็นกำไรของคุณเต็ม ๆ
เราสามารถทำไอน้ำร้อนจากเตาปฏิกรณ์ชีวมวลได้ โดยพันท่อทองแดงให้เป็นขด ขด (ใช้ท่อทองแดงชนิดเดียวกับที่เดินท่อแอร์) แล้วติดตั้งวาล์วย้อนกลับ 1 ตัว ปล่อยให้น้ำในถังไหลผ่านท่อทองแดงลงไปสู่ขดทองแดงซึ่งวางไว้ในเตา ความร้อนจากเตามากพอที่จะเปลี่ยนของเหลวให้เป็นไอได้ทันที แรงดันไอน้ำจะพุ่งออกสู่ปลายท่อทองแดงอีกด้าน ก็จะได้ไอน้ำร้อนไปใช้งานตามต้องการ เช่นเอาไปเพาะเห็ดฟางในโรงเรือน เป็นต้น
ชมวิดิโอ
Contact Us | ถาม-ตอบ | Home
All Rights Reserved, CopyRights © 2009-2013 boondeeworkshop.com ™ | Contact Us | แผนที่
Boondee Workshop, Supa Boondee Shop, Boondee, Supa and their designs, logos, and related marks are trademarks of Boondee Workshop. © Copyright 1999 - 2014 boondeeworkshop.com